Tur 1: for beboere fra Livsgledesykehjemmet og dagsenter med ledsager

Det serveres mat og drikke ombord. 

  • Avgang: fra fiskelaget kl. 10.30. 
  • Retur: kl. 12.00
  • Påmelding: på beboers avdeling, eventuell dagsenter innen fredag 24. juni. 

Tur 2: for hjemmeboende eldre med eller uten ledsager

Det serveres mat og drikke ombord.