Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

Det vaksineres med Pfizer barnedoser.   

Vi tilbyr også vaksine til barn i samme aldersgruppen uten alvorlige grunnsykdommer, men det er ingen tydelig anbefaling for denne gruppen. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Les mer om det her.

Sykdommer

Disse grunnsykdommene gjør at man kan få tilbud om koronavaksine fra fylte 5 år:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Søsken

Det kan også være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Vaksinasjonssted

Barna vaksineres på kommunens vaksinekontor på Jåbekk i Mandal. 

Bestill time

Du bestiller time ved å ringe vaksinetelefonen på tlf:  468 38 068. Åpen mandag-fredag kl.09-11 og 12-14.

Hvis du har spørsmål kan du ringe barnets fastlege eller vaksinetelefonen.

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema må fylles ut i forkant og tas med til vaksinasjon. Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke, siden barnet er under 16 år. 

Samtykkeskjema