Retningslinjer for besøkende

Hvis du har vært på reise i utlandet må du vente 10 dager før du kan komme på besøk på sykehjemmene i kommunen. Har du symptomer på luftveisinfeksjoner kan du heller ikke komme.

  1. Det kan ikke komme flere besøkende enn at 1 meter avstand kan overholdes inne på beboerens rom.
  2. Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde to meter avstand til personer i risikogruppen.
  3. Vi må til enhver tid vite hvem som er i sykehjemmet, derfor vil ytterdørene fremdeles være låst. Ring aktuell avdeling på forhånd, så vil de låse deg inn. 
  4. Beboerne kan tas med på tur og hjem til familie.
  5. Besøk skal foregå på rommet til pasienten.
  6. Besøkende må holde minst en meter avstand til andre pasienter og pleiere i avdelingen.

Besøkende skal desinfisere hender både ved ankomst og avreise.

Videobesøk på sykehjem og omsorgsinstitusjoner

Pårørende som savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger kan avtale videobesøk. Når møte ansikt til ansikt er vanskelig å få til kan det å møte hverandre på skjermen være et godt alternativ.

Mandal sykehjem, Vigeland omsorgssenter, Marnardal omsorgssenter, Orelunden omsorgssenter, Ulvegjelet omsorgssenter og Holum omsorgssenter har iPader som beboerne kan låne ved videobesøk.

Lindesnes kommune bruker løsningen [Pexip] Join NHN fra Norsk Helsenett. Videotjenesten krever ikke noen form for nedlasting eller ekstrautstyr annet enn PC, Mac, mobil eller nettbrett.

Hvordan gjennomføre et videobesøk?

Det er utarbeidet en veiledningsmanual til pårørende: Hvordan gjennomføre et videobesøk

Husk å avtale tidspunkt

For å finne et passende tidspunkt, forberede beboer og finne et rolig sted, må pårørende avtale tid for videobesøk på forhånd.

Avtale kan gjøres direkte med avdelingen.

Kontaktinformasjon

Vigeland omsorgssenter

Telefonnummer:
Gruppe 1: 90 65 91 37
Gruppe 2: 90 67 86 51


Mandal sykehjem

Telefonnummer: 
Avdeling 2: 91 32 31 41
Avdeling 3: 48 01 02 15
Avdeling 4: 48 86 57 87
Avdeling 5: 48 13 75 28


Marnardal omsorgssenter

Telefonnummer:
Vakttelefon: 48 21 31 46


Avdeling Halse (Ulvegjelet)

Telefonnummer: 

94 51 00 35


Orelunden omsorgssenter

Telefonnummer: 
97 59 23 24