Besøk på sykehjem og omsorgsinstitusjoner

Pr. 12. mars stenger Lindesnes kommune sykehjem og omsorgsinstitusjoner for besøkende. Vi innfører adgangskontroll for besøkende og personer som har risiko for å være smittet, vil bli avvist.

Våre eldre er en særlig sårbar gruppe for smitte. Kun besøk som er høyst nødvendig tillates. Alle besøk må avklares på forhånd.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester eller bidrar med aktiviteter ved våre sykehjem og omsorgsinstitusjoner.

Videobesøk på sykehjem og omsorgsinstitusjoner

Pårørende savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger som følge av Korona-situasjonen. Lindesnes kommune innfører derfor videobesøk. 
Når møte ansikt til ansikt må holdes til et absolutt minimum, håper kommunen at det å få møte hverandre på skjermen er et kjærkomment alternativ.

Hver avdeling på henholdsvis Mandal sykehjem, Vigeland omsorgssenter, Marnardal omsorgssenter, Orelunden omsorgssenter, Ulvegjelet omsorgssenter og Holum omsorgssenter får utlevert en iPad. iPadene er klare til bruk fra og med onsdag 08.04.

Lindesnes kommune tar i bruk løsningen [Pexip] Join NHN fra Norsk Helsenett, som også er den løsningen Sørlandet sykehus HF tar i bruk. Videotjenesten krever ikke noen form for nedlasting eller ekstrautstyr annet enn PC, Mac, mobil eller nettbrett.

Hvordan gjennomføre et videobesøk?

Det er utarbeidet en veiledningsmanual til pårørende: Hvordan gjennomføre et videobesøk

Husk å avtale tidspunkt

For å finne et passende tidspunkt, forberede beboer og finne et rolig sted, må pårørende avtale tid for videobesøk på forhånd.

Avtale kan gjøres direkte med avdelingen.


Kontaktinformasjon

Vigeland omsorgssenter

Telefonnummer:
Gruppe 1: 90 65 91 37
Gruppe 2: 90 67 86 51


Mandal sykehjem

Telefonnummer: 
Avdeling 2: 91 32 31 41
Avdeling 3: 48 01 02 15
Avdeling 4: 48 86 57 87
Avdeling 5: 48 13 75 28


Marnardal omsorgssenter

Telefonnummer:
Vakttelefon: 48 21 31 46


Orelunden omsorgssenter

Telefonnummer: 
For å avtale videbesøk: 97 59 23 24

Besøk på helsestasjonen

Besøkende på helsestasjonen som opplever luftveissymptomer bes om å ringe 38 27 35 35 for å avtale ny time.

Vennligst ikke møt opp på helsestasjonen. På forhånd takk!