Retningslinjer for besøkende i sykehjem og i boliger særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester

  • Du trenger ikke lenger å avklare besøk i forkant med sykehjemmet eller boligen som er særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.
  • Hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand, bør du vurdere å avklare besøket i forkant.
  • Besøkende må registrere seg i besøksloggen, dette av hensyn til eventuell smittesporing.
  • Du kan komme på besøk på dagtid, kvelder og i helgene og du kan gå direkte til den du skal besøke uten å bli fulgt av en besøksvert.
  • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere gjelder fremdeles. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt.
  • I sykehjem og i boliger særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, kan besøk foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å overholde anbefalinger om avstand, bør besøket finne sted på beboerens rom. Besøkende har ansvar for å desinfisere kontaktpunkter etter besøket. Det gjelder både i fellesareal og på pasientens/brukerens rom/leilighet.

Videobesøk på sykehjem og omsorgsinstitusjoner

Pårørende som savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger kan avtale videobesøk. Når møte ansikt til ansikt er vanskelig å få til kan det å møte hverandre på skjermen være et godt alternativ.

Mandal sykehjem, Vigeland omsorgssenter, Marnardal omsorgssenter, Orelunden omsorgssenter, Ulvegjelet omsorgssenter og Holum omsorgssenter har iPader som beboerne kan låne ved videobesøk.

Lindesnes kommune bruker løsningen [Pexip] Join NHN fra Norsk Helsenett. Videotjenesten krever ikke noen form for nedlasting eller ekstrautstyr annet enn PC, Mac, mobil eller nettbrett.

Hvordan gjennomføre et videobesøk?

Det er utarbeidet en veiledningsmanual til pårørende: Hvordan gjennomføre et videobesøk

Husk å avtale tidspunkt

For å finne et passende tidspunkt, forberede beboer og finne et rolig sted, må pårørende avtale tid for videobesøk på forhånd.

Avtale kan gjøres direkte med avdelingen.

Kontaktinformasjon

Vigeland omsorgssenter

Telefonnummer:
Gruppe 1: 90 65 91 37
Gruppe 2: 90 67 86 51


Mandal sykehjem

Telefonnummer: 
Avdeling 2: 91 32 31 41
Avdeling 3: 48 01 02 15
Avdeling 4: 48 86 57 87
Avdeling 5: 94 14 48 15


Marnardal omsorgssenter

Telefonnummer:
Vakttelefon: 48 21 31 46


Avdeling Halse (Ulvegjelet)

Telefonnummer: 

94 51 00 35


Orelunden omsorgssenter

Telefonnummer: 
97 59 23 24