Retningslinjer for besøkende

  1. Det er ikke tillatt med mer enn to besøkende om gangen. Dette for å klare å holde en meter avstand inne i rommet.
  2. Hver pasient kan maksimalt få besøk en gang per dag.
  3. Alle besøk må avtales på telefon i forkant. Ring til aktuell avdeling og avtal et besøk i god tid før. Personalet vil da stille spørsmål i henhold til smittereglementet og med utgangspunkt i svarene avgjøre om besøket kan gjennomføres.
  4. Besøk skal foregå på rommet til pasienten. Besøkende blir møtt av personalet ved inngangen til avdelingen, og ledes direkte til pasientrommet.
  5. Besøkende må holde minst en meter avstand til pasienten og pleierne i avdelingen.
  6. Det er ikke servering på rommet under besøk. Besøkende kan selv ta med mat/drikke og gaver/blomster til pasienten. Her gjelder generelle råd om håndhygiene.

Besøkende skal desinfisere hender både ved ankomst og avreise. Er du syk, skal du ikke komme på besøk.

Pårørende som har vært utenlands oppfordres til å vente 10 dager med å besøke beboere ved kommunens omsorgsinstitusjoner

Lindesnes kommune oppfordrer pårørende om å avstå fra besøk til beboere ved kommunens omsorgsinstitusjoner etter utenlandsreise.

Etter at reiserestriksjonene for reiser til utlandet er redusert, har flere kommuner innført 10 dagers karantene for pårørendebesøk etter utenlandsreiser. Lindesnes kommune vil, slik nåværende smittesituasjon er, ikke innføre noe slikt påbud, men oppfordrer istedenfor pårørende til å vise forsiktighet og avvente besøk i 10 dager etter utenlandsopphold.

Vi minner samtidig om at du ikke skal gå på besøk hvis du har symptomer, men holde deg hjemme og ta en koronatest.

Videobesøk på sykehjem og omsorgsinstitusjoner

Pårørende som savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger kan avtale videobesøk. Når møte ansikt til ansikt er vanskelig å få til kan det å møte hverandre på skjermen være et godt alternativ.

Mandal sykehjem, Vigeland omsorgssenter, Marnardal omsorgssenter, Orelunden omsorgssenter, Ulvegjelet omsorgssenter og Holum omsorgssenter har iPader som beboerne kan låne ved videobesøk.

Lindesnes kommune bruker løsningen [Pexip] Join NHN fra Norsk Helsenett. Videotjenesten krever ikke noen form for nedlasting eller ekstrautstyr annet enn PC, Mac, mobil eller nettbrett.

Hvordan gjennomføre et videobesøk?

Det er utarbeidet en veiledningsmanual til pårørende: Hvordan gjennomføre et videobesøk

Husk å avtale tidspunkt

For å finne et passende tidspunkt, forberede beboer og finne et rolig sted, må pårørende avtale tid for videobesøk på forhånd.

Avtale kan gjøres direkte med avdelingen.

Kontaktinformasjon

Vigeland omsorgssenter

Telefonnummer:
Gruppe 1: 90 65 91 37
Gruppe 2: 90 67 86 51


Mandal sykehjem

Telefonnummer: 
Avdeling 2: 91 32 31 41
Avdeling 3: 48 01 02 15
Avdeling 4: 48 86 57 87
Avdeling 5: 48 13 75 28


Marnardal omsorgssenter

Telefonnummer:
Vakttelefon: 48 21 31 46


Avdeling Halse (Ulvegjelet)

Telefonnummer: 

94 51 00 35


Orelunden omsorgssenter

Telefonnummer: 
97 59 23 24