Hvorfor besøksregistrering?

Poenget med listene er at kommuneoverlegen og hans team skal kunne spore alle nærkontakter hvis en gjest på serveringsstedet tester positivt på koronaviruset.

Hvem får tilgang til informasjonen og når slettes den?

Det er kun kommuneoverlegen og hans team som vil ha tilgang til informasjonen. All informasjon blir slettet etter 10 dager.

Tusen takk!

Tusen takk for at dere bidrar til å gjøre smittesporingen enklere og begrense koronasmitten i Lindesnes kommune.

Nasjonale retningslinjer:

Det er nasjonale retningslinjer og råd som ligger til grunn for Lindesnes kommunes beslutninger om korona.

Det er Helsedirektoratet som har anbefalt alle serveringssteder frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester. Se nærmere informasjon på Helsedirektoratets nettsider:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-arbeidsliv-og-arbeidsmiljo#serveringssteder-med-skjenkebevilling-bor-gjennomfore-frivillig-registrering-av-kontaktinformasjon-til-gjestene

Det er også sendt ut informasjon fra nasjonale myndigheter om personvernreglene i forbindelse med slik registrering:

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/besoksregistrering-og-smittesporing