Det kreves tilskudd fra både Lindesnes kommune og Agder Fylkeskommune for å realisere fiberutbygging i disse områdene. I tillegg er det avhengig av at de fastboende ønsker seg fiber. Dersom det mottas få bestillinger og interessen er lav risikeres det at prosjektet skrinlegges og muligheten for fiber i fremtiden er usikker. Pris for påkobling til fibernettet i ettertid vil også være høyere enn det som blir tilbudt nå og Lindesnes kommune oppfordrer derfor de som får tilbud om å benytte seg av dette nå.»