Om barnehagen

  • Visjonen for skolen og barnehagen er: «Rom for alle – Blikk for den enkelte»
  • Fokusområdet for oppvekstsenteret er voksenrollen og relasjonskompetanse med vekt på lek- og læring i både barnehage og skole

Avdelinger

Bjelland barnehage er en avdelingsbarnehage med to avdelinger:

  • Knøttene: småbarnsavdeling
  • Trollungene