Enhetsleder - Bente Naglestad

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Bente Naglestad 
Telefon: 95 23  72 44

Send epost til enhetsleder 
 

Bjelland skole og barnehage

  • Bjelland skole og barnehage er lokalisert øverst i Lindesnes kommune i Bjelland sentrum. Skolen og barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til blant annet butikk, bibliotek, post, kirka og Mandalselva.
  • Bjelland skole er en fådelt skole som her betyr at klassene fortrinnsvis er på tvers av to klassetrinn. 
  • Bjelland barnehage er en avdelingsbarnehage med to avdelinger. Barna er delt inn etter alder på avdelingene.

Kontaktinformasjon

Styrer - Bjelland barnehage

Styrer: Marina Grimestad Kittelstad
Telefon: 99 32 75 01
Send epost til styrer

SFO-leder - Bjelland skole

SFo-leder: Aud Kirsten Stedjan
Telefon: 91 35 18 28
Send epost til sfo-leder

Laudal skole og barnehage

  • Laudal skole og barnehage er lokalisert midt i Lindesnes kommune i Laudal sentrum. Skolen og barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til blant annet kirka, laksesenteret, Mjåland gård og Mandalselva. 
  • Laudal skole er en fådelt skole som her betyr at klassene fortrinnsvis er for seg selv i basisfagene; regning, norsk og engelsk. I de andre fagene er klassene sammen på tvers av klassetrinn. 
  • Laudal barnehage er en avdelingsbarnehage med to avdelinger. Barna er delt inn etter alder på avdelingene.

Kontaktinformasjon

Styrer - Laudal barnehage

Styrer: Rita Heddeland
Telefon styrer: 
Send styrer e-post

Visjon

Visjonen for skolene og barnehagene er: «Rom for alle – Blikk for den enkelte». Fokusområdet for oppvekstsenteret er voksenrollen og relasjonskompetanse. Med vekt på lek- og læring i både barnehage og skole.