Praktisk gjennomføring

Ved luking anbefales det å bruke hansker. Plantene brennes eller leveres som restavfall før de rekker å utvikle frø. På aksjonsdagen blir det blir satt ut traktor/bilhengere hvor det kan leveres Landøyda. Hengerne settes ut senest kl. 17 og blir stående til minimum kl. 22. 

Hengere blir satt ut på følgende steder aksjonsdagen:

 • Valand v/bedehuset
 • Tregde v/skolehuset
 • Ime v/Ime skole
 • Sånum v/den gamle butikken
 • Sodeland v/saga
 • Vestre skogsfjord v/skolehuset
 • Holum v/bedehuset
 • Øyslebø v/parkeringsplassen mellom skolen og bedehuset
 • Laudal v/parkeringsplassen ved skolen
 • Bjelland v/parkeringsplassen ved kirka
 • Einarsmoen 3 (Hans Chr. Jakobsen)
 • Rødberg v/miljøstasjonen (utenfor)
 • Skjebstad ved tannlegesenteret

Har du ikke mulighet til å delta på aksjonen 10. august kan du levere sekker med Landøyda hos MAREN på Brennevinsmyra. Det er gratis for privatpersoner. Avfallssekkene må være gjennomsiktige.

Informasjon om Landøyda

Landøyda er navnet på et ugress som sprer seg til stadig nye områder. Det er giftig for storfe og hest. Hver plante kan lage over 2000 frø som svever langt med vinden. Det er derfor viktig å luke planten før den setter frø. Landøyda er lett gjenkjennelig med sine gule blomster og flikete blader. Den kan bli 1 meter høy. Du finner den oftest langs veier og grøfter, men den trives også godt på hogstfelt.

Hvor har du luket?

Del gjerne informasjon om veistrekninger og områder som er ferdig luket på kommunens facebookside.

Karmspinner
Karmspinner

Karmspinneren - en sjelden art som har Landøyda som vertsplante

Dette er larven til den sjeldne Karminspinneren. Skulle du være så heldig å finne denne er det fint om du klipper av blomstene på Landøydaplanten, men lar stengel og blader stå, slik at larven kan utvikle seg til sommerfugl.

De fleste larvene vil være ferdig med å «beite» på Landøyda innen aksjonsdagen 10. august, men det er likevel fint om du er oppmerksom. Dette gjelder kystnære områder. Larven er ikke observert i indre deler av kommunen.  

Planter som kan forveksles med Landøyda:

Skjermsveve        Gullris                Reinfann

Skjermsveve    Gullris, plante    Reinfann, plante 

Registrering i artsobservarsjoner

Forekomster av Landøyda kan registreres på nettsiden til Artsobservasjoner. Registreringer kan blant annet være med å bevisstgjøre veimyndighetene på omfanget av Landøyda i vår region.

Fremmede, skadelige planter

Ta gjerne med deg fremmede, skadelige planter samtidig som du luker Landøyda. Naturvernforbundet i Lindesnes oppfordrer spesielt til å redusere forekomsten av Kjempespringfrø og Gyvel.

Nyttige lenker: 

Gyvel                          Kjempespringfrø

Gyvel             Kjempespringfrø

Samarbeidspartnere

Aksjonen mot Landøyda gjennomføres i samarbeid mellom Bondelagene i Lindesnes, Bonde og småbrukerlaget i Lindesnes, Naturvernforbundet i Lindesnes og Lindesnes kommune.