Vi søker ildsjeler og deltakere

Vi søker flere lokale ildsjeler og deltakere til å påta seg oppgaven med å plante og stelle blomstene i Paulusparken.

Lokale ildsjeler og deltakere kan være enkeltpersoner eller en gruppe personer, som har interesse for blomster og som har et ønske om å bidra til et mer frodig Mandal.

Vi ønsker forslag til personer eller grupper som kunne vært aktuelle for prosjektet. Har du lyst å delta selv er det kjempefint. 

Skape levende og mangfoldige byer

Prosjektets overordnede mål er å bidra til levende og mangfoldige byer der det er godt å bo og leve, og handler i stor grad om medvirkning og innbyggerinvolvering i nærmiljøet og sosial bærekraft.

Oppstarstmøte

Det er oppstartmøte på UIA Kristiansand 12. mars kl 9 til 12.

Prosjektansvarlig - kontaktinformasjon

Kommunen er ikke driver av prosjektet, men stiller et areal til disposisjon. Det er lagt vekt på at det fortrinnsvis skal være et område i sentrum (byrom som bakgård, park, brygge m.m.).

Det er frivillige som er tenkt å drive prosjektet, og hvert område må ha en lokal ildsjel som primus motor.

Prosjektleder

Kunstner Ane Skjævestad vil være prosjektleder for prosjektet som man håper at kan bli et omdømmebyggende prosjekt, med flere byer i Agder som deltakere.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 40 00 90 93
E-postanebs@hotmail.com