Sted og tid

Sted: Buen kulturhus
Dato: onsdag 13. oktober
Klokkeslett: kl.19.00-21.30

Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen!

Om Verdensdagen for psykisk helse

Temaet for verdensdagen for psykisk helse er i år livet under og etter pandemien. Følg opp!

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å bygge motstandskraft, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer. 

Årets kampanjetema er livet under og en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss.

Selv om det på mange måter har blitt større åpenhet rundt psykisk helse, så er det kun 1 av 3 som opplever at det er like lett å snakke om sin egen psykiske helse som sin fysiske helse. 43 prosent ville aldri fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk. Les mer her.

Program

Foredrag av Endre Drange Thompsen i samspill med Tor Helge Løseth og Geir Lauvdal.

Det blir musikalske innslag av Wenche Larsen, Per Øystein Fuglaas, Bengt Eirik Vagle og Stian Olsson

 

Arrangører

  • Mental Helse
  • Frivilligsentralen
  • Lindesnes kommune
  • Frelsesarmeens rusomsorg
  • GE Healthcare