Inspektører

Inspektører på Blomdalen skole er: 

Inspektør Hege Eide
Telefon: 92 89 76 76
Send epost til inspektør

Inspektør Jens Petter Gabrielsen
Telefon: 38 27 33 0341 56 86 52
Send epost til inspektør

Helsesykepleier/ familieterapeut

Helsesykepleier Maren Cecilie Pettersen
På skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Mobil: 90 61 32 95
Mail: maren.c.pettersen@

Familieterapeut Charlotte Wiese Møll
På skolen onsdag (helsesykepleiers kontor)
Telefon: 95 82 69 65

Om skolen

Elevene rekrutteres hovedsakelig fra områder rundt bykjernen samt Frøysland, Vestre Skogsfjord og Mones. 

Vi har et godt faglig skolert personale, og er partnerskole med Uia. I løpet av ett skoleår har vi 18 praksisgrupper innom på skolen. Dette innebærer at vi har 11 praksislærere som følger opp studentene. Dette samarbeidet er vi stolte av, og vi opplever at dette er med på å holde oss faglig oppdatert.

I tillegg har vi et aktivt elevråd og godt samarbeide med skolens brukerorganer FAU (foreldrenes arbeidsutvalg), SU (samarbeidsutvalget)  SMU (skolemiljøutvalget).