Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brannvern, ildsted og feiing

Aktuelt

Bålforbud

Forbud mot bålbrenning opprettholdes

Brannvesenet Sør IKS innførte 26. mars forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning og sviing/flatebrenning på inn- og utmark. 7. april ble det tatt en ny vurdering, og det ble bestemt å opprettholde forbudet inntil videre. 

Område for utbygging av fiber

Utbygging av bredbånd

Lindesnes kommune har fra statlig og fylkeskommunalt hold fått tilskuddsmidler til fiberutbygging i området Egeland, Tjaum, Kåfjord, Hogganvik, Vestre Skogsfjord, Sjølingstad, Romedal.

Kommunen har, sammen med Det Digitale Agder, engasjert utbyggere til området.

Boliger Skjæveland Marnardal

Nye gårdsnummer på din eiendom

Alle eiendommer i gamle Marnardal- og gamle Lindesnes kommune får nye gårdsnummer fra og med 1. januar 2020. Bruksnumrene er som før.