- Det er vidunderlig skjønt at jeg er den første som får vaksinen. Det er så mange som har dødd av dette over hele verden, forteller Brita.

Hun var aldri i tvil om hun ville ta vaksinen.

- Jeg har gledet meg veldig. Jeg sa ja så fort jeg hørte rykte om at det gikk an å ta den. Jeg anbefaler den varmt til andre. Den var slett ikke vond, fortsetter hun.

Edle dråper med vaksine

Det var sykepleierne Inger Lise Moland Karlsen og Anders Bjørnstad som satt vaksinen. Den ble satt på Mandal sykehjem. Selv om de begge er erfarne sykepleiere, var det en stor og spesiell begivenhet å sette den første koronavaksinen i kommunen.

- Det er edle dråper. Det kjenner man litt på. Dette skal man ikke sløse med. Det kjennes annerledes ut enn å sette andre vaksiner, forteller Bjørnstad.

Vaksinerer fortløpende

I løpet av denne uken skal 96 sykehjemsbeboere i Lindesnes kommune vaksineres. I neste uke står resten av kommunens sykehjemsbeboere og utvalgte helsepersonellgrupper for tur. Fremover vil kommunen få vaksinedoser levert ukentlig, og vaksineringen skjer fortløpende gjennom våren. Det er usikkert hvor mange doser som blir levert, men hvis kommunen får rundt 100 doser ukentlig, vil alle høyest prioriterte grupper være vaksinert i løpet av våren.

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Les mer om koronavaksinen her