Vedtatt handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020

I arbeidet med handlingsplan, økonomiplan og budsjett har vi for første gang tatt i bruk et elektronisk system for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring levert av Framsikt AS.

Verktøyet gir oss mulighet til å publisere dokumentet i en digital versjon på nettet, i tillegg til at det utarbeides et pdf-dokument. Framsikt vil bli et sentralt verktøy i kommunens virksomhetsstyring fremover og vi planlegger å ta i bruk mer funksjonalitet i 2020.

Klikk og les Vedtatt handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020


Vedtak i kommunestyret

Handlingsplanen for  2020-2023 og budsjett for 2020 ble vedtatt 12. dsember 2019 av kommunestyret. 

Se behandling i kommunestyret

Gjeldende gebyrregulativ vedtatt

I kommunestyret hvor budsjettet vedtas, blir også neste års gebyrregulativ vedtatt. Et gebyrregulativ sier noe om hva du må betale for de kommuanle tjenester som vi leverer, og fungerer som en prisliste.

Prisliste fra a-å - kommunale tjenester