Under kan du lese formannskapets innstilling til budsjett 2021. Det var fellesforslaget fra AP, KRF, SP, V, MDG og SV som fikk flertall i formannskapet, men både FRP og H fremmet egne forslag.

Under finner du også innspill fra eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Det er kommunestyret som formelt skal vedta neste års budsjett og handlingsplan for de neste 4 årene i kommunen. Det skjer i eget budsjettmøte 17.desember.

Ulike forslag til budsjett

Rådmannens forslag til budsjett

Formannskapets innstilling til behandling i kommunestyret 17. desember

Felles budsjettforslag fra Ap, KrF, SP, V, MDG og SV

Budsjettforslag fra FrP

Budsjettforslag fra Høyre

Innspill fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse