BRG Entreprenør skal bygge nytt kontorbygg i Sandskargata på nedre Malmø. Tomten ligger mellom Kulturfabrikken og lekeplassen ved Buen kulturhus.Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal 2022. NAV Lindesnes planlegger for 60 arbeidsplasser i bygget og skal leie lokalene.