Saksbehandlere og deres ansvarsområde

Fordeling av bygge-, fradeling- og utslippssaker
Saksbehandler Ansvarsområde

Kjersti E. Skiple Verdal

 • Byggesaker

Harald Martin Storaker

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Utslippssaker og forurensing/ forsøpling
Maria Teland
 • Byggesaker
 • Utslippssaker 
Robert Helle
 • Byggesaker, primært bevaringsområdene i hele kommunen
Veronika Tendeland
 • Byggesaker, primært regulerte områder
Edvard Vigebo
 • Byggesaker
Katharina Kongevold
 • Byggesaker som gjelder ulovligheter
 • Juridisk oppfølging mht. forurensing/ forsøpling/ pålegg etc.
Per Arve Drageland
 • Byggesaker som gjelder ulovligheter
 • Juridisk oppfølging mht. forurensing/ forsøpling/ pålegg etc.
Tonje Eiesland
 • Byggesaker som gjelder ulovligheter
 • Juridisk oppfølging mht. forurensing/ forsøpling/ pålegg etc.
Annette Byre
 • Byggesaker
 • Tilsyn

Jørgen Hansen

 • Byggesaker

Ansvarsområder

 • Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av dispensasjonssøknader, og bygge og delingstillatelser etter plan- og bygningsloven.
 • Byggesak skal føre nye bygg og adresser inn i matrikkelen.
 • Byggesaksavdelingen skal være forurensningsmyndighet, og behandle utslippssøknader, og avdelingen skal ha ansvar for behandling av søknader etter eierseksjonsloven. 
 • Byggesak skal føre tilsyn og drive med ulovlighetsoppfølging.