1. Siste nyheter
  2. Aktuell informasjon
  3. Høringer
  4. Ledige stillinger
  5. Eiendomsskatt

Kunngjøring – offentlig ettersyn - Landb…

Leppefisk.com AS har søkt Rogaland Fylkeskommune om tillatelse til å etablere oppdrett av berggylt på Høylandskjæret i Lindesnes kommune.

Les mer

Vernepleier/sykepleier, 100% stilling ve…

    Ved avdeling for funksjonshemmede er det ledig 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse.

Les mer

Skatteoppkrever i Lindesnes

Fra og med mandag 05.02.2018 er skatteoppkreveren for Lindesnes samlokalisert med skatteoppkreveren for Mandal og Marnardal. Kontorsted vil være Mandal Rådhus. Telefonnummer direkte til Skatteoppkrever i Lindesnes er 38 25 33 86.

Les mer

Skatteoppkrever i Lindesnes


Fra og med mandag 05.02.2018 er skatteoppkreveren for Lindesnes samlokalisert med skatteoppkreveren for Mandal og Marnardal.


Kontorsted vil være Mandal Rådhus.

Telefonnummer direkte til Skatteoppkrever i Lindesnes er 38 25 33 86.

Terapibassenget åpnet igjen

 

Terapibassenget på Lindesnes Omsorgssenteret åpnet igjen for alle kommunens innbyggere mandag 12.februar 2018.

Les mer …

Nullvisjon - ungdomsprosjekt

Nullvisjon

 

Nullvisjonen i Lindesnesregionen har et ungdomsprosjekt hvor ungdom mellom 18-24 år som skal ta førerkort kan melde seg på, og være med i trekningen om å være med på et gratis opplegg gjennom Nullvisjonen.

 

Premien er enten en bilskadereparasjon til en verdi av 5000 kr eller en tur til Rudskogen motorsportsenter inkl reise og overnatting.

Reparasjon gjelder all type reparasjon, også EU kontroll  


Link til påmelding:
https://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-18-18-09-30/ungdomsprosjektet.html

 

 

Har du lyst å være medseiler på Tall Ship Race?

Tall Ship

 

Lindesnes kommune skal være cruise-in-company havn i forbindelse med årets Tall Ship Race i tiden 22.-25. juli. Da blir det masse aktiviteter, konserter og folkefest på Båly.

Les mer …

Brukerråd Helse og omsorg

 

Det ble vedtatt i Levekårsutvalget 14.02.2017 at det skulle opprettes 2 Brukerråd i Helse- og Omsorgsetaten Lindesnes. Dette ble startet opp juni 2017.

Det er 5 representanter i hvert utvalg. Begge rådene har møter ca. 1 gang i halvåret, men kan sammenkalles raskt om det er viktige saker som haster.

Brukerrådet er til for å gi brukerne innflytelse. Det skal være enkelt å ta opp saker i brukerrådet.

Er det ting du ønsker at brukerrådet skal ta fatt i?
Ikke vær redd for å ta kontakt med leder eller andre medlemmer i rådet!

1) . Brukerråd i Enhet helse og habilitering.
      Kontaktperson er: Enhetsleder Karina B. Hommen.

2). Brukerråd i Enheten for institusjon og hjemmetjenester. (primært Eldreomsorgen)
      Leder: Anne Tellefsen 90 99 28 98

Medlemmer: Olaf Castellan 38257014
                        Grete Johansen 90 64 14 94
                        Marianne Hennestad 9512 04 98
                        Helga Strømme

Enhetsleder for institusjon og hjemmetjenester, Anne-Grethe Tørressen, er sekretær i dette Brukerrådet.

Brukerrådet fungere slik:
• 4-7 medlemmer (inkl leder) velges for 2 år av gangen- evt vara ved flere enn 7 interesserte
• Medlemmene er både brukere og repr av brukerne (pårørende/verge)
• Frivillig og avlønnes ikke
• Enhetsleder møter i brukerrådet, har sekretærfunksjon
• Møtene organiseres av brukerrådets medlemmer og administrasjonen.
• De har ett årlig møte med Levekårsutvalget
• Det er et Rådgivende organ – ikke et utvalg!
• Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner


Brukerrådet kan kontaktes ved å henvende seg til leder av rådet evt. andre medlemmer.

Kunngjøring – offentlig ettersyn - Landbasert leppefiskanlegg

Leppefisk.com AS har søkt Rogaland Fylkeskommune om tillatelse til å etablere oppdrett av berggylt på Høylandskjæret i Lindesnes kommune.

Les mer …

Høring - Valle kirke

Forslag til detaljregulering for: Valle kirke

Les mer …

Forslag til kulturminneplan på høring

forsideLindesnes kommune har laget et høringsforslag til kommunedelplan for kulturminner 2018-2028.

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse.

Levekårsutvalget har vedtatt å legge planforslaget ut til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra innbyggere, foreninger og lokalt næringsliv. Du finner planen på www.lindesnes.kommune.no/kulturminneplan. Den ligger også på Servicekontoret.

Slik gir du innspill

Innspill til høringsforslaget sendes til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 20. februar.

Høring - Lindesnes vindkraftverk

vindmølleLindesnes vindkraftverk har sendt konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat for utskifting av turbiner. Les mer …

Vallemoen - 2. gangs offentlig ettersyn

Forslag til regulering for Vallemoen, områderegulering

Les mer …

Vernepleier/sykepleier, 100% stilling ved avdeling for funksjonshemmede

 ledig stilling

 

Ved avdeling for funksjonshemmede er det ledig 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse.

Les mer …

Ledige stillinger i kommunens barnehager fra 1.8.2018

 ledig stilling

 

 

Har du lyst å jobbe hos oss?

Les mer …

 Ledige stillinger i Lindesnesskolen 2018-2019

 ledig stilling

 

 

Lindesnesskolen består i dag av to barneskoler og en ungdomsskole.

Les mer …

Ledig stilling - Sykepleier ved avdeling for rehabilitering og korttidsopphold, 80 % fast stilling

 ledig stilling

 

Avdeling for rehabilitering og korttidsopphold har ledig en fast sykepleierstilling på 80 % fra 1.4.2018.

Les mer …

HEI - Vil du være vår kollega i omsorgsavdelingen i sommer?

 ledig stilling

 

 

Det søkes etter vikarer til følgende:

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Skriv inn e-postadressen tilknyttet din brukerkonto. Ditt brukernavn vil bli sendt til denne e-postadressen.