1. Siste nyheter
 2. Aktuell informasjon
 3. Høringer
 4. Ledige stillinger
 5. Eiendomsskatt

Nye Lindesnes - Arbeidsutvalget har møte…

Det blir møte i Arbeidsutvalget i Nye Lindesnes fredag 22. september,

Les mer

Kom til Vigelandsstua onsdag 20. septemb…

                For 5. år på rad arrangeres det mannekengoppvisning på Vigelandsstua til inntekt for TV-aksjonen.

Les mer

Er du vår nye leder?

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som har dokumenterte evner til å lede omstillingsprosesser i store organisasjoner.

Les mer

Flyttet middagen fra lunsjtid til middagstid

Middag kafeenMandag 4. september forskjøv Lindesnes kommune tidspunktet for middagsserveringen på Lindesnes omsorgssenter og innførte lunsj. 

Kafeen, middagsombringing og hjemmetjeneste blir inntil videre som før.  

Les mer …

Det gode livet i Lindesnes kommune - hvilke muligheter har du som godt voksen?

Omsorg hva er viktig for deg

Helse- og omsorgsetaten i Lindesnes kommune inviterer til Seniordag torsdag 24 august på Kulturtorvet for alle godt voksne i Lindesnes kommune. Fokus på aktivitet, teknologi, bank, helsetjenester, hjelpemidler mm.

Les mer …

Vegstenging Røsstadveien

Det skal utføres arbeid på Røsstadveien (KV2920), og i den forbindelse vil veien bli stengt i perioder i tidsrommet 21.06-28.06. 

 Dersom du har spørsmål så kontakt: Ingvild Aurdal, tlf: 38253368


Mvh. Teknisk drift

Lindesnes kommune

Nye Lindesnes, referat fra møter 16.06.17

Kommunevåpen bilde 301x109

pdfReferat fra Arbeidsutvalget 16.06.17

pdfReferat fra Midlertidig fellesnemd, 16.06.17

pdfPresentasjon i sak MFN 31/2017

 

I dag er det felles bystyremøte

Kommunevåpen

 
I dag kl. 18 er det felles kommunestyre/bystyre for Marnardal, Lindesnes og Mandal kommune. Har du ikke anledning til å stille opp ved Lindesnes Havhotell, sender vi live fra møtet her. 

Les mer …

Høring - Navnesak

Navnesak

I forbindelse med vei-adresse prosjektet vi har i kommunen, har det komme opp flere skrivemåter på forskjellige stedsnavn. Les mer …

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2017-2027

IMG 3139Hvilke kulturminner er viktige for deg? Lindesnes kommune skal lage kulturminneplan og vil gjerne ha innspill fra innbyggerene.

Du er velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Rolf Steinar Bergli, tlf. 90993743 dersom du har tips og ideer om kulturminner som vi bør omtale i planen. Du kan også sende innspill til planen til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 1. mai.

Folkemøte 16.mars kl. 18.00-20.30 i kommunestyresalen.

25 personer møtte opp på folkemøtet 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. Nå venter vi spent på innspill fra alle som er glad i kulturminner. På kartet kan du markere kulturminner som er viktige for deg. Kanskje vet du om noe vi ikke har hørt om? Vi vil gjerne vite hvem du er, så fint om du fyller ut en lapp og gir til de som sitter i skranken, så vi kan kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586
   

 


Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lussevika område B1

vedtakshammer2Melding om vedtatt mindre endring av reguleringsplan

Les mer …

Er du vår nye leder?

kommunereform man lin mar min

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som har dokumenterte evner til å lede omstillingsprosesser i store organisasjoner.

Les mer …

Ledig stilling - Vernepleier og/eller Sykepleier, 100 % stilling x 3 ved avdeling for funksjonshemmede

 ledig stilling

 

 

Ved avdeling for funksjonshemmede er det ledig 3x 100 % faste stillinger for snarlig tiltredelse. 

Les mer …

Ledig stilling - Helsesøster, 70 % midlertidig stilling

 ledig stilling

 

 

 Lindesnes kommune har fått prosjektmidler, og søker derfor etter Helsesøster i 70 % stilling for snarlig tiltredelse.

Les mer …

TILKALLINGSVIKARER I SKOLE, BARNEHAGE OG KULTURSKOLE 2017/2018

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere,barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

 

OPPDATERT EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR 2017!

I møte den 27. april, sak 17/17, vedtok kommunestyret å gjøre endringer i utskrivingen av eiendomsskatt for 2017. Endringen er at eiere av næringseiendommer og ubebygde tomter skal betale 5 promille eiendomsskatt for disse eiendommene i 2017.

Møteprotokoll fra kommunestyremøte 27.4.17

Skatteyterne dette gjelder fikk forhåndsvarsel om endringen før vedtaket ble fattet. Endringen ble deretter kunngjort i Lindesnes Avis.

Alle berørte skatteytere vil etter sommeren får melding om nytt skattevedtak for sin eiendom. Dette kan påklages til kommunen. Hvordan du klager vil stå i vedtaket.

Regning for eiendomsskatt 1. terming ble sendt ut med en skattesats på 2 promille til eiere av ubebygde tomter og næringseiendommer. I og med at den nye satsen på 5 promille gjelder for hele 2017 vil det på 2. innbetaling bli foretatt et etteroppgjør for for lite innbetalt eiendomsskatt i 1. termin.

Rådmannen

 

 

Eiendomsskatt 2017

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.

• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Se vedlagt brev som ble sendt ut i februar 2017, til alle som er berørt

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

Spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør, www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.