Hvem vaksineres nå?

Denne uken har vi vaksinert 672 personer, hovedsakelig personer i aldersgruppen 65-69 år. Det er også en del som har fått sin andre dose.

Nå er 77 prosent i aldersgruppen 65-69 år vaksinert.

Denne uken startet fastlegene å vaksinere de under 65 år med moderat risiko på grunn av underliggende sykdom. Det er cirka 1500 i denne gruppen, og fastlegene har foreløpig fått 250 doser. 

I ukene fremover vil vi bruke alle dosene vi får til annengangsvaksinering. Grafene i statistikken vil derfor forbli uendret denne perioden. Det lyseblå feltet i grafene viser andelen som ikke ønsker eller kan ta vaksinen av helsemessige eller andre årsaker. 

Vaksineleveranser

  • I denne uken (uke 18) fikk Lindesnes kommune 672 doser med koronavaksine.
  • I neste uke (uke 19) får Lindesnes kommune 690 doser med koronavaksine.
  • I uken etter (uke 20) får Lindesnes kommune 612 doser med koronavaksine.

Hvem vaksineres fremover?

Vi fikk tidligere signaler om at vi ville få en dobling i antall doser fra uke 18. Vi planla derfor å drive førstegangsvaksinering parallelt med annengangsvaksinering i tiden fremover. Dessverre får vi betydelig færre doser enn forespeilet av staten. Konsekvensen er at vaksineringen i kommunen blir forsinket.

Konsekvensen av det er at det vil gå noen uker før vi kan sette første dose på personer i moderat risikogruppe under 65 år (som skal vaksineres av fastlegen) og de over 65 år som foreløpig ikke er vaksinert.

  • 315 personer over 65 år har ennå ikke fått time til vaksinering. De er ikke glemt, men blir kalt inn antakelig om 2-3 uker til, så snart vi får flere vaksinedoser igjen.
  • Vaksineringen av de under 65 år med moderat risiko på grunn av underliggende sykdom vil også stoppe opp. Vi kaller inn denne gruppen antakelig om 2-3 uker til, så snart vi får flere vaksinedoser igjen.

Svikt i leveransene gjør også at vaksineringen av friske folk under 65 år ikke kan gå i gang i gang med det første, men settes litt på vent. Tidspunkt for vaksinering av denne gruppen, avhenger av antall vaksinedoser kommunen får i tiden fremover.

Kommunen har både ressurser og personell til å vaksinere en stor andel av befolkningen i løpet av kort tid, men vi er helt avhengige av å få tildelt flere vaksinedoser for å kunne vaksinere flere.

Et par uker før vi starter vaksineringen av de under 65 år, vil vi lansere en ny måte å bestille time til vaksinering på. Det vil da være mulig for denne gruppen å bestille time til vaksinering via kommunens nettside, og det vil være like enkelt som å bruke nettbanken.

Vaksinetype

Vaksinen vi bruker er fra Pfizer/BioNTech. Les mer om vaksinen her.

De som er satt opp til vaksinering i Lindesnes kommune får vaksinen fra Pfizer/Biontech og kan møte opp som vanlig.

Sted for vaksinering

De fleste blir vaksinert på kommunens vaksinekontor. Adressen er Halseveien 37 i Mandal.

Noen, personer i ulike risikogrupper, blir vaksinert hos fastlegen sin og får innkalling fra fastlegen.