Aktivitetshjørnet på Lindesnes Omsorgsenter.

Målsetningen til Aktivitetshjørnet er å være med på bidra til en bedre hverdag for dem som bruker stedet. Vi har åpent 5 dager i uka og 1 kveld ca. hver annen uke

Hvem er vi?

Vi er helt vanlig mennesker som på en eller annen måte har havnet i en situasjon som gjør at vi sliter med å takle hverdagen på meningsfull måte. Senteret gir en mulighet til å bryte isolasjon og å trene på å omgås andre mennesker.

Tillitsvalgte velges fra brukerne, og disse er med på å utvikle tilbudet.

Hjelp til selvjelp

Aktivitetshjørnet et er stedet....

  • der trivsel, deltakelse og medvirkning står øverst
  • der man gir og mottar hjelp til selvhjelp
  • der isolasjon brytes og nye kontakter knyttes
  • der man kan utvikle seg, og strekke seg mot egne mål
  • som kan være en god møteplass
  • der det åpnes for individuelle tilbud og opplegg

Kontakt

Ring 474 51 941

Aktivitetshuset på Hesland

Aktivitetshuset på Hesland er for deg med utviklingshemming/kognitiv svik. Her kan du komme 3 dager i uka. 

Ved stor pågang prioriterer vi først unge voksne som er ferdig med vidreegående skole.

Bo- og Aktivitetssenter på Spangereid

Her kan du søke om å komme 2 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 38 25 94 17 eller 464 15 006

Dagsenter for personer med demens, Marnardal

Dagsenteret er for deg med demens. Her kan du søke om å komme 3 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 916 94 953

Heddeland aktivitetssenter

Heddeland aktivitetssenter har dagtilbud for personer med ulike utviklingsforstyrrelser.

Aktivitetssenteret er organisert i avdeling Heddeland bo- og aktivitetssenter.

Inn på tunet - Damman Esel og hestegård

Inn på tunet - Damman Esel og hestegård er for deg med en psykisk helseutfordring og i alderen 18-67 år. Her kan du komme 2 dager i uken.

Du må ha interesse for gårdsarbeid og være rusfri.

Orelunden dagsenter

Her kan dusøke om å komme 5 dager i uken. 

Kontakt:

Ring 916 96 433 

Orelunden dagsenter for psykisk helse

Orelunden dagsenter for psykisk helse er for deg med en psykisk helseutfordring og i alderen 18-67 år. Her kan du søke om å komme 4 dager og 1 kveld pr. uke. komme 3 dager i uken.

Du må være rusfri.

Kontakt:

Ring 905 05 620

Tre og tekstil

Tre og Tekstil er et kommunalt tilbud med tilrettelagt arbeid for mennesker med utviklingshemming. Du må søke om stilling/plass hos oss.

Tre og tekstil har en forretningside som baserer seg på at mennesker med psykiskutviklingshemming og funksjonsfriske - i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn.

Vi er organisert i avdeling Hesland bo- og aktivitetssenter og er lokalisert i Hestehaven på Vigeland.

Ulvegjelet dagsenter for personer med demens, Mandal

Ulvegjelet dagsenter for demente er for deg med demens. Her kan du søke om å komme 5 dager i uken.

Kontakt

Ring 489 95 049

Dagsenter for eldre, Vigeland Omsorgssenter

Tidligere Lindesnes Omsorgssenter. Her kan du søke om å komme 3 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 47 63 00 03 

Bagegården, Lindesnes omsorgssenter

Dag og aktivitetstilbud for personer med demens. Her kan du søke om å komme 4 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 475 15 154