Aktivitetshjørnet på Lindesnes Omsorgsenter.

Aktivitetshjørnet er for deg med psykisk helseutfordringer som trenger en god møteplass og også delta på ulike aktiviteter tilpasset hver enkelt. Det er åpent 2 dager pr uke og 1 kveld annen hver uke. 

Kontakt

Ring 474 51 941

Aktivitetshuset på Hesland

Aktivitetshuset på Hesland er for deg med utviklingshemning/ kognitiv svikt. Her kan du komme 3 dager i uka. 

Ved stor pågang prioriterer vi først unge voksne som er ferdig med videregående skole.

Bo- og Aktivitetssenter på Spangereid

Her kan du søke om å komme 2 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 38 25 94 17 eller 464 15 006

Dagsenter for personer med demens, Marnardal

Dagsenteret er for deg med demens. Her kan du søke om å komme 3 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 916 94 953

Heddeland aktivitetssenter

Heddeland aktivitetssenter har dagtilbud for personer med ulike utviklingsforstyrrelser.

Aktivitetssenteret er organisert i avdeling Heddeland bo- og aktivitetssenter.

Inn på tunet - Damman Esel og hestegård

Inn på tunet - Damman Esel og hestegård er for deg med en psykisk helseutfordring og i alderen 18-67 år. Her kan du komme 2 dager i uken.

Du må ha interesse for gårdsarbeid og være rusfri.

Orelunden dagsenter for eldre, Mandal

Her kan du søke om å komme 5 dager i uken. 

Kontakt:

Ring 916 96 433 

Orelunden dagsenter for psykisk helse

Orelunden dagsenter for psykisk helse er for deg med en psykisk helseutfordring, og er i alderen 18-67 år. Her kan du søke om å komme 4 dager pr uke og 1 kveld pr. uke.

Du må være rusfri.

Kontakt:

Ring 905 05 620

Tre og tekstil

Tre og Tekstil er et kommunalt tilbud med tilrettelagt arbeid for mennesker med utviklingshemning. Du må søke om stilling/ plass hos oss.

Tre og tekstil har en forretningsidé som baserer seg på at mennesker med psykisk utviklingshemning og funksjonsfriske i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn.

Vi er organisert i avdeling Hesland bo- og aktivitetssenter og er lokalisert i Hestehaven på Vigeland.

Ulvegjelet dagsenter for personer med demens, Mandal

Ulvegjelet dagsenter for demente er for deg med demens. Her kan du søke om å komme 5 dager i uken.

Kontakt

Ring 489 95 049

Dagsenter for eldre, Vigeland Omsorgssenter

Tidligere Lindesnes Omsorgssenter. Her kan du søke om å komme 3 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 47 63 00 03 

Bagegården, Lindesnes omsorgssenter

Dag og aktivitetstilbud for personer med demens. Her kan du søke om å komme 4 dager pr uke.

Kontakt:

Ring 475 15 154

Inn på Tunet - Lindland gård

Inn på Tunet, Lindland gård har et tilbud til personer med demens.  Du kan søke om plass inntil 3 dager pr uke. Fortrinnsvis til yngre personer med demens.

Inn På Tunet, Lindland gård har også et tilbud til personer som sliter med sin psykiske helse. Du kan søke om plass 1 dag pr uke.  Du må være rusfri.

Kontakt - gjelder begge tilbud

Ring 91 54 99 60