Juryen

Medlemmene i juryen var elevrådslederne ved de tre nærmeste skolene, ansatte i kommunen fra biblioteket, teknisk, folkehelse- og frivillighetskoordinator, grunneier og varaordfører. Etter diskusjon og avstemning falt valget på Aurebu.

Det var flere forslagsstillere som hadde foreslått dette navnet, og de vil bli kontaktet og premiert.

Offisiell åpning

Det skjer mye i området der hytta settes opp i disse dager, og vi er glade for at den kommer på plass i 2022, som er Frivillighetens år! Det blir offisiell åpning av Aurebu 18. desember klokka 13-15, og vi håper mange vil bli med på søndagstur til den nye dagsturhytta den dagen! Mer informasjon om programmet for åpningsarrangementet kommer.