Lindesnes kommune følger de nasjonale reglene som nå er slik: 

Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

  • Ingen karanteneplikt.
  • Anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt og 2 dager senere (dag 5).
  • Vær oppmerksom på symptomer i 10 dager.
  • Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.
  • Hvis du tester positivt: Isoler deg og informer dine nærkontakter

Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede:

  • Skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
  • Skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • Du kan avslutte karantenen hvis du tester negativt på test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten.
  • Hvis du tester positivt: Isoler deg og informer dine nærkontakter

Unntak fra karanteneplikten:
Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder heller ikke for personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest eller PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Spørsmål og svar

Les spørsmål og svar om karantenereglene.