Retningslinjer for besøk

  • Det kan ikke komme flere besøkende enn at 1 meter avstand kan overholdes inne på beboerens rom.
  • Vi må til enhver tid vite hvem som er i sykehjemmet, derfor vil ytterdørene fremdeles være låst. Ring aktuell avdeling på forhånd, så vil de låse deg inn. 

  • Beboerne kan tas med på tur og hjem til familie.

  • Besøk skal foregå på rommet til pasienten.

  • Besøkende må holde minst en meter avstand til andre pasienter og pleiere i avdelingen.

  • Det er ikke servering på rommet under besøk.  

Besøkende skal desinfisere hender både ved ankomst og avreise.

Har du vært på reise i utlandet eller har du symptomer?

Hvis du har vært på reise i utlandet må du vente 10 dager før du kan komme på besøk i kommunens sykehjem.

 Har du symptomer på luftveisinfeksjoner kan du heller ikke komme.