Det ble bestemt av kommunens kriseledelse fredag formiddag.

Smittesituasjonen ved skolen er fremdeles uavklart. Elever og ansatte blir testet for koronaviruset fredag. Kriseledelsen avventer testresultatene, og tar en ny vurdering på mandag morgen om når elevene kan komme tilbake til skolen.

For elevene på 8. trinn blir det digital hjemmeundervisning til 7. februar. Da er karantenetiden deres over. Resten av skolen er i karantene frem til deres prøvesvar foreligger.