Da får du svaret på hva Lindesnes kommune skal bruke omtrent 2 milliarder kroner på neste år. Økonomisjef Sonja Svardal vil gå gjennom forslaget med powerpoint og oversikter. 

Budsjettet blir ut på kommunens hjemmesider etter at rådmannen er ferdig med å presentere budsjettforslaget for kommunestyret.

Du kan se møtet direkte eller i etterkant på kommune-TV ved å trykke her. 

Stengt for publikum

Møtet er dessverre, av hensyn til smittevern, stengt for publikum.

Andre saker til behandling

Kommunestyret skal i møtet behandle en rekke saker:

 • Parkeringshus på nedre Malmø
 • Detaljregulering av Marnarkrysset
 • Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense - boplikt
 • Etablering og utforming av dekke ved Krigsseilermonumentet
 • Økonomirapportering 
 • Åpningsbalanse nye Lindesnes 2019
 • Oppnevning av representanter til ungdomsrådet
 • Stortingsvalget 2021 - søndagsvalg
 • Forkrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålsforretning
 • Ny selskapsavtale kommunerevisjonen vest, Vest-Agder IKS
 • To saker om unntak fra eiendomsskatt er unntatt offentlighet.

Tre interpellasjoner

Det er i tillegg fremmet to interpellasjoner som ordfører skal svare ut:

 • Fra Frp om Leve hele livet-reformen
 • Fra Høyre om medarbeiderundersøkelse

Les sakspapirer og innkalling

Du kan lese sakspapirer og komplett innkalling ved å trykke her.