Misfarving av vann

Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Dette er som regel ikke farlig, men vi anbefaler likevel å la vannet renne i kranen til vannet er klart igjen.​

Varsling om vannbrudd med mer

  • Vi informerer via internett og sosiale media.
  • Vi varsler på telefon eller ved direkte kontakt til berørte innbyggere:
    • når vi stenger vannet på grunn av vedlikehold og lekkasjer
    • ved anbefaling om å koke drikkevannet.

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd

Formål

  • Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i forskriften (se under Lover og forskrifter).