Hva betyr stipulert?

Leverte du inn vannmålerstand i fjor eller tidligere, vil vi ta utgangspunkt i det forbruket du hadde da. Stipulering vil si at forbruket blir beregnet ut ifra husstandens forbruk i 2018.

Brukt mer eller mindre enn i fjor?

Dersom det faktiske forbruket i 2019 er lavere eller høyere enn det som ble beregnet, vil målerstanden rette seg opp ved ny vannmåleravlesing i desember 2020.

Når får du regning for kommunale avgifter?

Første fakturering av kommunale avgifter skal etter planen sendes ut i februar/mars med 20 dager betalingsfrist.