Taksering og utskriving av eiendomsskatt

Det gjøres nå forberedelser til taksering og utskriving av skatt. Det vil komme mer informasjon om eiendomsskatt på kommunens hjemmeside fremover.

Brev med informasjon om takst og skatt blir sendt ut til alle skatteytere i slutten av februar 2020. 

Takstene fastsettes av sakkyndig nemnd i henhold til retningslinjer for skattetaksering for Lindesnes kommune.

Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eiendommer blir lagt ut til offentlig ettersyn på innbyggertorvene og kommunens nettside.

Listene er forventet offentliggjort i slutten av februar og vil være tilgjengelige i 6 uker.

Klage

Hvis du mener taksten din er feil, kan du klage i perioden fra 28. februar til 17. april 2020. 

En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.

En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

Klage på takst rettes til kommunen. Elektronisk klageskjema finner du på nettsiden vår her.

Klage på takst på boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten skal rettes til Skatteetaten.

Betaling

Du bør betale fakturaen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Fakturering

Du får regning på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i april, juni september og november.

Eiendomsskatt faktureres sammen med andre kommunale avgifter, men 1. termin blir fakturert for seg selv.

Eiendomsskatt mellom kr 50 og kr 300 faktureres en gang årlig

1. termin for kommunale avgifter har forfall i mars

Takst

Eiendomsskatten har vært ulik i de tre kommunene som nå er sammenslått. 

I 2020 vil alle skattepliktige eiendommer få ny takst. Dette for at taksten skal være beregnet på likt grunnlag for like eiendommer.

For boliger som har boligverdi fra skatteetaten (formuesgrunnlag) vil denne verdien være takstgrunnlaget.

Skattesatsene vil være ulike i en overgangsperiode frem til 2022. Fra 2023 vil det være like skattesatser på like eiendommer. Dette bestemmes av eiendomsskatteloven.

Eiendomsskatt i tidligere Lindesnes kommune i 2020

Skattesats for bolig- og fritidsbolig økes fra 2,3 ‰ i 2019 til 2,53 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er 5,5 ‰.

Eiendomsskatt i tidligere Mandal kommune i 2020

Skattesats for bolig- og fritidsbolig er uendret på 3 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer behandles i kommunestyret 13. februar 2020.

Eiendomsskatt i tidligere Marnardal kommune i 2020

Skattesats for bolig- og fritidsbolig er på 1 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er 7 ‰.