Agenda for møtet

  • Vurdere om den lokale forskriften om karanteneplikt for barn og unge 18 år, som går ut 20. januar, skal gjelde frem til dette eller endres/oppheves tidligere. Du kan lese mer om forskriften her.
  • Gå gjennom justerte nasjonale regler og råd, og eventuelle behov for lokale tiltak og tilpasninger

Sakspapirer

Sakspapirer gjøres tilgjengelige så snart de er ferdig utarbeidet.