Søknadsfrister

Siste frister for å søke om tilskudd vårplanting 2021 er

  • for skogeier som planter eller organiserer og administrer planting selv 01.09.2021
  • for sentrale aktører og andre næringsaktører 31.07.2021