En klasse og flere lærere defineres som nærkontakter, og er satt i karantene. De er informert og tilbudt testing. Alle vi mener kan være utsatt for smitte er satt i karantene.

Smittesporing og testing foregår.

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt (nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter) med en person som er bekreftet syk med koronaviruset, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene.

Andre kan gå på skolen

Det er foreløpig ingenting som tilsier at andre kan være utsatt for smitte. Andre elever kan gå på skolen som vanlig. Vi har iverksatt de tiltakene vi mener er nødvendige for å hindre spredning, men kan aldri være helt sikre. Kommunen følger utviklingen tett og vil sette i gang flere tiltak hvis det blir nødvendig.

Skolene er gode på smittevern og klasser er delt opp i kohorter med begrenset kontakt med andre.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath påpeker viktigheten av at alle bidrar til å begrense smitte ved å følge smittevernreglene. 

Karantene

Hva innebærer karantene og hvordan skal andre husstandsmedlemmer forholde seg til dette? 

Hva kan du som forelder gjøre?

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath påpeker viktigheten av at alle nå bidrar til å begrense smitte ved å følge smittevernreglene.  Det er viktig at alle holder avstand, vasker hender og ikke kommer på skole og jobb med symptomer. Alle som får symptomer bør ta kontakt med koronatelefonen på telefon 468 38 068 (åpent mandag-fredag kl. 09-12.00 og 13-14.00) eller legevakten på telefon 116117 og teste seg.

Dette er også kanskje tiden for å begrense sosial omgang med mennesker som er i risikogruppene.

Bruk av munnbind i helsetjenesten

Inntil videre forlenger vi praksisen med at ansatte i hjemtjenesten og institusjonstjenester fortsetter å bruke munnbind når de er i kontakt med tjenestemottakere og pasienter og ikke kan holde en meters avstand. Dette velger vi å gjøre for å være føre var, og beskytte denne gruppen mot smitte.

Også ergo- og fysioterapeuter som går inn under den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fysioterapeuter med avtalehjemmel, og ansatte i Familiens hus skal bære munnbind i lignende situasjoner.

Pressekonferanse klokken 14

Lindesnes kommune inviterer til pressekonferanse klokken 14.00 i dag for å orientere om situasjonen.