Hvor mange er vaksinert?

 • Totalt 14,5 prosent av befolkningen i Lindesnes kommune er nå vaksinert mot koronaviruset.
 • 3330 personer har fått en vaksinedose, og 1217 har fått 2 vaksinedoser.
 • Cirka 500 helsearbeidere er vaksinert.

Hvem vaksineres nå?

De som vaksineres nå er hovedsakelig de i aldersgruppen74-70 år. Det er 1265 personer i denne aldersgruppen, og nå er 65 prosent av dem vaksinert. Vi vaksinerer også noen få som gjenstår mellom 75 og 80 år.

Vi regner med at alle over 65 år som ønsker vaksinen er vaksinert med en eller to doser i løpet av uke 18, som er første uken i mai.

Parallelt med dette vaksinerer vi de under 65 i høyrisikogruppen - ikke de som er definert i den vanlige risikogruppen. Det er litt over 300 personer i denne gruppen. Cirka 250 av disse har fått sin første dose denne uken, og vi regner med å vaksinere ferdig denne gruppen i løpet av neste uke. Les mer om høyrisikogruppen her.

Koronavaksinering i Lindesnes kommune (1).jpg

Vaksineleveranser

 • I forrige uke (uke 14) fikk Lindesnes kommune 600 doser med koronavaksine.
 • I denne uken (uke 15) fikk Lindesnes kommune 774 doser med koronavaksine.
 • I neste uke (uke 16) får Lindesnes kommune 600 doser med koronavaksine.
 • Om to uker til (uke 17) får Lindesnes kommune 948 doser med koronavaksine.

Vi har fått signaler om at vi fra uke 18 vil få en dobling i antall doser. Det vil si cirka 1400 doser per uke, men signalene er usikre.

Status og vaksinering i ukene fremover

Ved utgangen av denne uken, uke 15, vil cirka 14,5 prosent av innbyggerne i kommunen være vaksinert.

 • Vi regner med at de over 65 er vaksinert i løpet av uke 18 som er første uken i mai.
 • Vi regner med å ha vaksinert de i høyrisikogruppen i løpet av neste uke.
 • Vi forventer at fastlegene kan starte vaksineringen av de mellom 18 og 64 år som er i en vanlig risikogruppe, men ikke høyrisiko, i uke 18. Dette forutsetter at vi får de vaksinedosene vi er blitt forespeilet. Denne gruppen blir kalt inn av fastlegen sin.
 • I uke 20 (17.mai-uken) forventer vi å kunne starte vaksineringen av friske folk mellom 65 og 55. dette forutsetter at vi får de vaksinedosene vi har blitt forespeilet.

Den lyseblå søylen i diagrammet representerer de som har takket nei til vaksine og de som ikke skal ha vaksinen av medisinske grunner.

 

Vaksinetype

Vaksinen vi bruker er fra Pfizer/BioNTech. Les mer om vaksinen her.

Vi har stanset all bruk av vaksinen fra AstraZeneca inntil videre. Vi venter fremdeles på avklaringer fra sentrale myndigheter.

De som er satt opp til vaksinering i Lindesnes kommune får vaksinen fra Pfizer/Biontech og kan møte opp som vanlig.

All vaksinering skjer på vaksinekontoret

All vaksinering foregår på kommunens vaksinekontor. Adressen er Halseveien 37 i Mandal.

Les mer her

Vaksinering av helsepersonell

FHI og Statsforvalteren har for en tid siden gjort innstramminger i vaksinepraksis for helsepersonell. Det har medført at prioriteringsrekkefølgen for kritisk helsepersonell i Lindesnes kommune er endret. I den reviderte vaksinasjonsplanen er det flere grupper som ikke lenger vil bli prioritert for vaksinen, og som må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Prioriteringsrekkefølge for kritisk helsepersonell, revidert plan etter innstramning og presisering fra FHI og Statsforvalteren:

 1. Personell på fastlegekontorene (stort sett fullvaksinert)
 2. Legevakt og smittelegevagt (stort sett fullvaksinert)
 3. Personell i sykehjem og hjemmetjeneste (noe gjenstår)
  a. De tre sykehjemslegene
  b. SykepleiereHelsefagarbeidere
  c. Andre med direkte pasientkontakt. (eks. rengjøring og kjøkken)
  d. Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte *.
 4. Personell i rustjenesten og i fengselet, koronateamet corona-vaksinatører (har fått 1. dose)
 5. Personell på helsestasjon
 6.  Fysioterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende
 7. Utvalgte tannleger og tannhelsepersonell **
 8. Personell i habiliteringstjenesten
 9. Service, helse og velferd, bedriftshelsetjenesten, barnevern

De som tidligere var i gruppe 5, 6, 8 og 9 kan etter den siste innstramningen ikke lenger prioriteres for vaksine, men må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

** Kommunen har valgt å tilby vaksine til det offentlige tannlegekontoret og enkelte spesialtannleger for å opprettholde kapasitet til å behandle pasienter som ikke kan vente hvis et kontor skulle rammes av karantene og isolasjon.

* Dette gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kriterier for utvelgelse - fra vaksinasjonsveilederen:

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.