Hva er en frivillighetserklæring?

Frivillighetserklæringen handler om hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten.

Visjonen i kommuneplanen er «Bedre sammen». Et av målene er at vi skal være en åpen og inkluderende kommune der innbyggerne deltar og engasjerer seg. Frivilligheten er en bærebjelke i lokalsamfunnet vårt.

Tema for samlingene

I september arrangerer vi flere samlinger for å snakke om blant annet disse temaene:

  • Hva trenger frivilligheten?
  • Hvordan kan kommunen legge til rette?
  • Hva gjør det enkelt å drive frivillige aktiviteter?

Innspillene vi får vil danne grunnlag for innholdet i frivillighetserklæringen.  

For at frivillighetserklæringen skal bli relevant og nyttig er det viktig å få frem frivillighetens stemmer. Vi håper derfor på bred deltakelse fra våre innbyggere. Du trenger ikke ha et verv eller ha lang fartstid i en organisasjon. Vi ønsker velkommen alle som engasjerer seg for frivilligheten i kommunen vår.

Påmelding

Det er plass til 20 personer i hver pulje på de fysiske samlingene. Vi gjennomfører dem innenfor gjeldende anbefalinger for smittevern, og trenger derfor påmelding.

Meld deg på ved å klikke på samlingen du ønsker å delta på:

 


 

Har du spørsmål?

Kontakt kommunens frivillighetskoordinator, Ingunn Ulvestad
E-post: ingunn.ulvestad@lindesnes.kommune.no
Telefon: 903 65 546