Ansvarsområder

Enhet Forvaltning og utvikling består av ca. 30 årsverk fordelt på to avdelinger. Avdelingene ivaretar oppgaver som går på tvers av de andre enhetene innenfor området Velferd.