Avtalen innebærer at kommunen overtar driften av senteret administrativt, og får ansvar for personalet. De tre legene fortsetter som selvstendig næringsdrivende, og derved kjøper tjenester av kommunen.

Begge partene er fornøyde med å finne en løsning som sikrer videre drift og gir kontinuitet i legedekningen til innbyggerne.