Stengte områder

Det vil bli stengt for gjennomkjøring fra vest til øst mellom de to rundkjøringene, med skilting for omkjøring via FV474.

Hvor lenge vil det være enveiskjøring i Bryggegata?

Fra uke 38 og til slutten av november.

Følg skilting for trygg trafikkavvikling

Det vil være skiltning og sikringstiltak for å opprettholde en sikker og trygg trafikkavvikling. Vi håper på et godt samarbeid for å få arbeidet gjennomført så smidig som mulig.