Sommerjobb i kommunen

For mange er sommerjobb første møte med arbeidslivet. En sommerjobb gir deg arbeidserfaring og kontakter, og en attest som er nyttig å ha når du skal videre ut i arbeidslivet.

Vi skal ta deg imot på en god måte og gi deg den opplæringen du trenger. Du får oppfølging av en arbeidsleder, slik at både du og arbeidsgiver får en god opplevelse. 

Sommerjobbene vi lyser ut er litt forskjellige både i oppgaver og varighet. Hovedsakelig vil arbeidet foregå i fellesferien. 

Om søknaden:

I søknaden er det fint hvis du får frem hvorfor du ønsker å ha sommerjobb i kommunen og beskriver hvordan du vil være en god arbeidstaker for oss.
Vi ønsker også at du skriver noe om:
- Dine arbeidsønsker
- Hvorfor dette er noe du kunne tenke deg å jobbe med
- Hvorfor du vil mestre disse arbeidsoppgavene
Presiser om du kan jobbe i periodene som er nevnt

Sommerjobb for ungdom (15-20 år)

Arbeidsoppgavene vil variere ut i fra hvilken arbeidsgiver/enhet
man får tildelt jobb hos. 

15-19 år

6 stillinger 100% i 3 uker (uke 26-28):

  • Rydding av marin avfall i strandsonen og i skjærgården
  • Fjerning av uønskede arter (planter)
  • Øvrige forefallende arbeid

2 stillinger 100% i 3 uker (uke 26-28)

Forefallende arbeid innenfor parkområde (luking, plenklipping, vanning m.m.)

1 stilling 100% i 3 uker (uke 29-31)

Forefallende arbeid innenfor parkområde (luking, plenklipping, vanning m.m.)

Alder 15-18 år

2 stillinger 20 % i 6 uker
Utleie av utstyr, turguide, aktiviserer barn og unge til aktiviteter. Samarbeid med BUA utlånssentral.

3 stillinger 100 % i 1 uke
-Jobber som aktivitør/assistent i tilknytning sommerskole for barn og unge.

Alder 18-20 år
2 stilling 100% i 2 uker
-Jobber som aktivitør/assistent i tilknytning sommerskole for barn og unge.

Les mer om stillingene og søk her. 

Arbeidsleder (18-24 år) for ungdom i sommerjobb

Avdeling Vei og Grønt (Teknisk drift) er ansvarlig for drift og forvaltning av blant annet grøntområder/parker, friluftsområder, strender og skjærgårdspark.

Vi har behov for arbeidsledere innenfor vedlikehold - fjerning/rydding av uønskede arter/planter, rydding av marint avfall fra holmer og strender, og andre forefallende oppgaver.

Vi søker nå to engasjerte, selvstendige og strukturerte ledertyper som skal arbeidsledere for ungdom som har sommerjobb i kommunens driftsavdeling.
Stillingen er 100% fra uke 26 til uke 28 (28.juni-16.juli).

Arbeidslederne vil ha ansvar for oppfølging, koordinering og ledelse av ungdommene som er i jobb. Ungdommene kan være i alderen 14 -18 år. Arbeidsleder skal også selv utføre praktisk vedlikeholdsarbeid i bydelens parker og uterom. Vi ønsker personer som liker å ta i et tak, ser løsninger og er positiv.

Er dette noe for deg? 

Les mer om stillingene og søk her. 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å søke?

Oppfølgingstjenesten og NAV kan vi bistå deg i å skrive en god jobbsøknad.

Oppfølgingstjenesten på Mandal videregående skole:
Annlaug Oddrun Sunde Bragd:
E-post; Annlaug.Oddrun.Sunde.Bragdo@mandal.vgs.no
Mobil: 476 85 078

Erling Telhaug:
Epost: Erling.Telhaug@mandal.vgs.no
Mobil: 986 22 725

Mandag 26 april er det mulig å møte opp på kveldstid mellom kl. 17.00 og 20.00 for å få fysiske råd og tips i jobbsøkerprosessen. Du må gjøre avtale på forhånd.

Nav ungdom:
Kristina Lid
E-post: kristina.lid@nav.no
Mobil: 46951020

Har du spørsmål?
Spørsmål til sommerjobbene kan sendes på e-post til: Anette.strandmyr.fidje@lindesnes.kommune.no.

På utdanning.no kan du finne oppdatert informasjon om sommerjobb og jobbsøking generelt.