Vaksinekontoret opplever noen få ganger daglig at noen som er tildelt time ikke møter opp til avtalt tid. Vaksinen er bare holdbar i en time etter at den er gjort klar og trukket opp i sprøyte. Vi ønsker ikke at noen doser skal gå til spille, og har derfor opprettet en liste over folk som vi på kort varsel kan kalle inn til vaksinasjon. 

Er du mellom 65 og 74 år og kan komme til vaksinekontoret på Hald internasjonale skole i Mandal i løpet av et kvarter, kan du sette deg på en liste som vi kan bruke til å kalle inn hvis noen ikke møter opp. Adressen til vaksinekontoret er Halseveien 37. 

Sett deg på liste

Du kan sette deg på listen ved å sende en mail til: koronavaksine@lindesnes.kommune.no 
Vi trenger bare navn, fødselsdato (ikke personnummer) og telefonnummer på denne mailen, og en bekreftelse om at du er interessert i å stå på kort varsel-listen. NB: Du får ikke bekreftelse på at mailen du sender er mottatt.

Vi vet ikke nå hvor mange som ikke kommer til å møte opp til avtalt tid, og vi vet dermed heller ikke hvor mange vi vil komme til å ringe. Det er derfor ikke sikkert at du blir oppringt, selv om du setter deg på liste. Hvis du ikke blir oppringt, får du vanlig innkalling når det er din tur.