Arrangementet holdes på Clubscenen i Buen kulturhus den 30. november kl. 09.00-14.00.

Her får du høre erfaringer fra personer som har hatt utfordringer knyttet til rus, samt hvordan deres pårørende opplevde dette. Videre vil det bli samtaler og faglig innhold, og til slutt mulighet til å diskutere caser i mindre grupper.

For å skape best mulig støtte og hjelp for bruker og pårørende, må vi vite hva de har behov for. Lager vi tjenester og tiltak basert på ansattes ønsker og behov, eller bruker- og pårørendes behov? Hvordan sikrer man best mulig involvering fra alle parter? 

Kommune og frivilligheten har en sentral rolle i tilbud til personer med rusutfordringer og deres pårørende. Vi må i enda større grad samhandle om å utvikle gode tilbud for å forebygge, behandle og oppfølging sammen med de det gjelder.

Fagdagen er for deg som jobber i frivilligheten, kommune, spesialist eller er privatperson som er interessert i tematikken. VELKOMMEN!

Det er gratis å delta, men for å enklere kunne beregne lunsj til dere som deltar har vi påmelding. Meld deg på via linken eller QR-koden.

Påmelding til fagdag om rus. Tema: Bruker- og pårørendemedvirkning. Hva og Hvordan! (office.com)

Program:

Kl 9.00-10.20       
Egenerfarte historier fra bruker og pårørende.
Merete Almås er pårørende, og både hun og erfaringskonsulent i kommunen, Lise Gundersen forteller om sine erfaringer: Hva fungerer? Når fikk vi hjelp? Hva er behovet? Hvordan ble vi som familie møtt av hjelpeapparatet?

Kl. 10.20-11.30
Brukermedvirkning: Faglig innhold og eksempler
Hvordan involvere på system, tjeneste, og individnivå?
Eksempler på brukermedvirkning på ulike nivåer

  • FACT ung Lindesnes
  • Grimstad kommune og DPS Poliklinikk Grimstad (erfaringskonsulenter i tjenesteutviklingen)
  • Brukermedvirkning i møte med bruker (Lise Gundersen erfaringskonsulent i boteam i Lindesnes).
  • Ungdomsmedvirkning i utviklingen av tjenester (Frida Grimestad)

Kl. 11.30-12.00
Lunsj

Kl. 12.00-14.00
Gruppediskusjon

  1. Case ungdom: tidlig risikofaktorer
  2. Case ung voksen: begynnende rusproblematikk
  3. Case: ettervern, ut av behandling og flytte hjem igjen

 

QR-kode påmelding