Erik Tronstad
Erik Tronstad

Fagsjef oppvekst - Erik Tronstad

Kontaktinformasjon

Telefon: 95 22 97 79
Sendt epost til fagsjef

Julie K. Nilsen
Julie K. Nilsen

Rådgiver - Julie K. Nilsen

Ansvarsområde

Videre- og etterutdanning. Kvalitet og pedagogisk utvikling. Barnehage, skole og Familiens Hus 0-24 

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 54 94 94
Send epost til rådgiver