Betalt inn for mye i mars?

Det kommer ikke frem på fakturaen at det er trukket fra for 8 dager i barnehage og 15 dager i SFO, som var betalt for mye i mars. Fakturabeløpet for mai er redusert ved at det er fakturert fra 9. mai for barnehage og 16. mai for SFO, i stedet for fra 1. mai.

Benyttet du deg av barnehageplass i uke 16?

Disse dagene er fakturert for i egen linje på fakturaen.

Fakturering for mat/kost

Siden barnehage og SFO ikke tilbyr matservering, faktureres det ikke for kost i mai og juni.

I fakturaen for mai er det trukket fra for kost som var betalt for de dagene barnehagen og SFO var stengt.