Som et tiltak for å hindre smittespredning var barnehager og SFO stengt fra fredag 13. mars 2020. Barnehagene åpnet igjen 20. april, og SFO 27. april.

Det vil si at barnehage og SFO var stengt i mer enn 1 måned. Det vil derfor ikke bli sendt ut faktura for april, og det vil bli trukket fra for henholdsvis 8- og 15 dager på fakturaen for mai for å dekke inn det som er fakturert for mye i mars.

I perioden barnehager og SFO var stengt, ble det gitt tilbud til barn av foreldre med samfunnskritisk arbeid, og til særlig sårbare barn. Regjeringen har bestemt at de som mottok tilbud skal betale for dette fra 14. april.

Faktura for mai vil bli sendt ut i første halvdel av måneden.