Fare for streik fra søndag 11. april

Førstkommende helg skal LO, YS og NHO mekle i lønnsoppgjøret for 2021. Meklingsfristen er satt til midnatt, natt til søndag 11.april. Det er dermed fare for streik i busselskaper over hele landet om det blir brudd lønnsforhandlingene. Allerede fra søndag 11. april kan så mange som 23.548 arbeidstakere i NHO bedrifter bli tatt ut i streik. Det betyr at stort sett hele kollektivtrafikken med buss vil parkeres og hele landet vil rammes.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er også omfattet av streiken i Agder. Skoleelever blir som andre oppfordret til å benytte alternative transportmåter til og fra skolen. Streiken vil ramme alle ordinære ruter kjørt av Boreal, Sørlandsruta, Setesdal Bilruter og Agder Buss.

Skyss med drosje og båt er eneste transportmiddel vil fortsette som normalt dersom det blir streik. 

 

Agder kollektivtrafikk er ikke part i konflikten

Streiken er en lovlig arbeidskonflikt mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i arbeidslivet. Alle sjåfører på Agder er ansatt i selskapene som kjører på kontrakt for Agder kollektivtrafikk. Agder kollektivtrafikk har derfor ingen sjåfører ansatt og er dermed ikke en part i selve arbeidskonflikten. Henvendelser om konflikten må rettes til NHO, mens spørsmål omkring praktiske konsekvenser kan rettes til Agder kollektivtrafikk.

 

 

 

 

Anne Siri Skomedal 
Fagleder skoleskyss

Agder kollektivtrafikk