Gjennomfør foreldresamtale (se Foreldresamarbeid: Den nødvendige samtalen - å ta opp og dele bekymring for et barn med foreldene og Foreldresamarbeid: Førstesamtalen). Skriftlig avtale/plan med foresatte i barnets tiltaksplan. Avtal tid for ny samtale.

  1. Vurder kontakt med helsestasjon og fysioterapeut (se Samarbeid barnehage og helsestasjon). Ev. direkte til Fase 4.
  2. Gjennomfør barnehagetiltak, foreldretiltak og observasjon i henhold til avtaler fra foreldresamtalen og mål i tiltaksplanen.
  3. Vurder kontakt med oppvekstteamet i kommunen (se Oppvekstteam).