På grunn av overgang til felles journalprogram, vil flyttingen i praksis skje fra og med 11. oktober 2021. Det vil si at nytt oppmøtested for pasienter som tidligere stod på Helge Tytlandsvik sin liste, vil være Vigeland legesenter. Pasienter skal ha fått informasjon av Helfo.