Hvem gjelder dette?

Dette gjelder de større kommunale avløpsrørene, men også de private avløpsrørene ut til det kommunale avløpsnettet. Fett i avløpsrørene kan føre til økt forekomst av rotter i hele avløpsnettet.

Når skal fettutskiller benyttes?

Fettutskiller skal blant annet brukes på avløpsvann fra:

  • storkjøkken
  • restauranter
  • kafeer
  • gatekjøkken
  • matprodusenter
  • bakerier
    og lignende

Er du i tvil så ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen

Må du søke om å installere fettutskiller?

Installering av fettutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen, samt Teknisk forvaltning. Hva søknaden skal inneholde er beskrevet i Forurensningsforskriften §15.

Vedlikehold

Fettutskilleren skal kontrolleres og tømmes regelmessig for at den skal fungere som forutsatt, minst en gang i året.