Avventende karantene innebærer at ikke bare nærkontakten selv settes i karantene, men også de man bor sammen med. De er i karantene inntil nærkontakten har fått negativt svar på første test.

Det er fire uavhengige smittetilfeller, men alle kan spores tilbake til Kristiansand. En av de smittede er folkeregistrert i Kristiansand, men oppholder seg i vår kommune og får oppfølging her. De smittede er satt i isolasjon og smittesporing pågår. 

Nærkontakter blir kontaktet

Det er nærkontakter i flere kommuner i Agder. Koronateamet holder på å kontakte nærkontakter i vår kommune. Disse vil bli satt i karantene og blir testet.

Testing på mandag

Foresatte til barn i Frøysland barnehage har fått beskjed via sms torsdag kveld om smitte i barnehagen. Ansatte og foresatte til barn som er i karantene blir i løpet av fredag kontaktet av koronateamet. Det planlegges testing på mandag.

Grunnet mangel på personell er en avdeling i barnehagen stengt fredag. Foresatte vil få beskjed fra barnehagen om når de kan vende tilbake igjen.